Üretim, Dağıtım ve Tüketim 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,277
11
38
Üretim, Dağıtım ve Tüketim 3
1.
Babası Zeynep’e bir mağazadan ayakkabı almıştır. Yeni ayakkabısının sevinciyle okula giden Zeynep ilk günde ayakkabının dikişlerinin söküldüğünü fark etmiştir.
Buna göre Zeynep’in bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
A.
Babasına söylemeden ayakkabıyı kullanmaya devam etmesi
B.
Ödediği ücretin iadesini talep etmesi
C.
Karşılaştığı sorunu ürünü aldığı yere bildirmesi
D.
Yenisiyle değiştirilmesini talep etmesi
2.
I. Çiftlikteki hayvanlardan süt elde edilmesi
II. Elde edilen sütlerin peynire dönüştürülmesi
III. Peynirlerin marketlere ulaştırılması
Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri üretime girmektedir?
A.
Yalnız I.
B.
I ve II.
C.
I ve III.
D.
I, II ve III.
3.
Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özelliklerinden biri olamaz?
A.
İyi bir gözlemcidir
B.
Kendini sürekli geliştirir
C.
Yeniliklere kapalıdır
D.
Fırsatları değerlendirir
4.
Karadeniz’de geçim kaynağı ormancılık olan bir köyde son yıllarda doğal güzelliklere dayalı olarak turizm gelişmiştir. Yurt dışından binlerce turist yaz aylarında doğal güzellikleri görmek için köye gelmeye başlamıştır.
Buna göre köyde turizm faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisine duyulan ihtiyaç artmaz?
A.
Lokanta
B.
Otel
C.
Kayak malzemelerİ
D.
Ulaşım
5.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaz mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle otlaklar geniş yer kaplar. Bu nedenle hayvancılık bölgenin en önemli ekonomik faaliyetidir.
Bölgede bu ekonomik faaliyete bağlı olarak aşağıdaki mesleklerden hangisinin gelişmesi beklenmez?
A.
Veterinerlik
B.
Çobanlık
C.
Besicilik
D.
Orman bekçiliği

6.

A.
Turizm Bankacılık
B.
Ulaşım Kaptanlık
C.
Eğitim Öğretmenlik
D.
Sağlık Doktorluk
7.

A.
İnsan Hakları Derneğine
B.
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine
C.
Tüketici Mahkemelerine
D.
Tüketici Hakları Koruma Derneğine
8.
Bir bölgeye ait ekonomik ve coğrafi özelliklerden bazıları şunlardır:
• Verimli topraklara sahiptir.
• Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.
• Taşkömürü kaynağı fazladır.
Verilen bilgilere göre bu bölgede aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az gelişmesi beklenir
A.
Çiftçi
B.
Madencilik
C.
Marangoz
D.
Hayvancılık
9.
Türkiye’de sanayinin en fazla geliştiği şehrimiz İstanbul’dur.
Aşağıdakilerden hangisi sanayi sektörünün İstanbul’da gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?
A.
Ulaşımın kolay olması
B.
Enerji üretiminin çok olması
C.
Nitelikli insan gücünün fazla olması
D.
Satış olanaklarının çok olması
10.
İç Anadolu Bölgesi;
• Geniş ova ve platolara sahiptir.
• Karasal iklim görülür.
• Un, makarna, bisküvi fabrikası vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz
A.
Tahıl üretimi yapılmaktadır.
B.
Karayolu yapımı kolaydır.
C.
Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.
D.
Ormancılık gelişmiştir.
11.
Akdeniz Bölgesi’nin geniş kıyılara sahip olması ve bölgede yaz mevsiminin uzun sürmesi turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.
Bölgede turizm faaliyetlerinde çalışmak için aşağıdaki mesleklerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
A.
Aşçılık
B.
Turizm rehberliği
C.
Otel işletmeciliği
D.
Ziraat mühendisi
12.
Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılık yaygınken Konya ve Aksaray çevresinde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Ayrıca İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yakınında ise kümes hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır.
Bu şehirlerde farklı hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur
A.
Bitki örtüsü
B.
Yeryüzü şekilleri
C.
Tüketici nüfusa yakınlığı
D.
Madenlerin varlığı