7. Sınıf Genel Deneme Sınavı - 3. Ünite - Mini Sınav 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,297
11
38
7. Sınıf Genel Deneme Sınavı - 3. Ünite - Mini Sınav 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da övülen tutum ve davranışlardan biri değildir?

A.
Vatansever olmak
B.
Büyüklenmek
C.
Sabır göstermek
D.
Dürüst olmak
2.
I. Kişinin kendi davranışlarınının sonuçlarını üstlenmesidir.
II. İki insan arasında derin sevgi ve saygıyı ifade eden bir değerdir.
III. Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek anlamlarına gelir.
IV. Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesidir.

Yukarıdaki ifadelerde verilen ahlaki değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur?
A.
Dostluk
B.
Sorumluluk
C.
Adalet
D.
Dürüstlük
3.
* Hak sahibine hakkını vermek
* Kanunların herkese eşit uygulanması
* İnsanlar arasında ayrım yapmamak
* Doğruluktan ayrılmamak

Yukarıdaki açıklamalar hangi kavram ile ilgilidir?
A.
Asalet
B.
Merhamet
C.
Adalet
D.
Sabır
4.
Kur'an'da ”Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.” ayetiyle ifade edilen mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A.
Öz denetim
B.
Sabır
C.
Yardımseverlik
D.
Sorumluluk
5.
““(Ey Mekke!) Vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve en sevimli olan beldesisin. Senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim.”

Yukarıda verilmiş olan Hz. Peygamberin sözü, aşağıda verilen kavramlardan hangisine en yakındır?
A.
Sevgi
B.
Öz denetim
C.
Vatanseverlik
D.
Yardımseverlik

6.
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sabır ile doğrudan bir ilişkisi yoktur?

A.
Sebat
B.
Hakkaniyet
C.
Metanet
D.
Tahammül
7.
I. Hz. Salih, kavminin putlara tapmamaları ve Allah'a iman etmeleri için uyarmıştır.
II. Kavmine bir deveyi mucize olarak sunmuş fakat kavmi o deveyi öldürmüştür.
III. Hz. Salih peygamber olmadan kavminin itibarlı ailelerinden birine mensuptu.

Hz. Salih ile ilgili verilen bilgilerin hangileri doğrudur?
A.
I ve II
B.
I ve III
C.
II ve III
D.
I, II ve III
8.
Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan değildir?

A.
Bencillik - Ümitsizlik
B.
Adalet - Sevgi
C.
Öz denetim - Saygı
D.
Sorumluluk - Dürüstlük
9.
Hz Salih'in peygamber olarak gönderildiği kavim aşağıdakilerden hangisidir?

A.
Medyen
B.
Lut
C.
Semud
D.
Ad
10.
Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi Felak suresi hakkında yanlış bilgidir?

A.
Koruyucu surelerden biridir.
B.
5 ayetten oluşup Medine'de inmiştir.
C.
İslam dininde yasaklanan büyü sihir gibi fiilleri yapanlardan Allah'a sığınılmıştır.
D.
15 ayetten oluşup Mekke'de inmiştir.