7.SINIF 3. ÜNİTE AHLAKİ DAVRANIŞLAR

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,297
11
38
7.3.2. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a. s.)Salih (a.s.) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah Teâlâ onu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerine ilâhlar edinen Semud kavmini uyarmak için peygamber olarak göndermiştir. Ancak onun bu çağrısını kabul etmeyen inkârcılar daha da ileri giderek Hz. Salih’i (a.s.) yalancılıkla, büyücülükle, uğursuzluk getirmekle ve şımarık olmakla suçlamışlardı. Salih (a.s)'ın ve Semud kavminin kıssası sonraki nesiller ders alsınlar diye Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sâlih peygamberin tebliğinde ısrar etmesi üzerine ondan peygamberliğini doğrulayıcı bir mucize getirmesini istediler ve ancak o zaman iman edeceklerini söylediler. Sâlih de onlara apaçık bir mucize olarak dişi bir deveyi getirdi. Salih peygamberin bu uyarısını dikkate almayan kavmi, mucize olarak gönderilen bu deveyi de kestiler. Allah da Hz. Salih’in uyarılarını dilemeyen Semud kavmini korkunç bir gürültü ve yıldırımların ardından gelen, şiddetli bir sarsıntı ile onları helâk etti.
Parçayla ilgili sorulara cevap veriniz​

Sorulara parçaya göre cevaplayalım


Hz. Salih hangi kavme peygamber olarak gönderildi?​
Kavimi, Hz. Salih’i nelerle suçlamıştı?​
Allah Hz. Salih’e neyi mucize olarak verdi?​
Hz. Salih’in söylediği vahiylere uymayan kavmini sonu nasıl oldu?​“Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Sâlih, onlara şöyle demişti: «(Allâh’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin
ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allâh’a karşı
gelmekten sakının ve bana itaat
edin! Bu (tebliğime) karşı sizden​
hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.”
Şuarâ suresi, 141-145. ayetler​
Hz. Salih’in (as) Hayatı​
Hz. Salih (a.s.) Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiş.
Kavmi Hz. Salih’i inkar ettiler ve ondan mucize istediler.

Allah da mucize olarak dişi bir deve gönderdi.
Kavmi Hz. Salih’i Yalancılıkla, büyücülükle, uğursuzluk getirmekle ve şımarık olmakla suçladı.

Bunun üzerine Allah Semud kavmini helak etti.​

Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz​
Hz. Salih (aleyhis selam

şımarık​

Hz. Salih (a.s.) ____________ kavmine peygamber olarak büyücülükle gönderilmiş.

Dişi bir deve​

Kavmi Hz. Salih’i inkar ettiler ve ondan _______ istediler. mucize

Allah da mucize olarak __________________gönderdi.

Kavmi Hz. Salih’i Yalancılıkla, _____________, uğursuzluk Semud getirmekle ve _________________olmakla suçladı.

Peygamber​Hz. Salih (as)
Hz. Sâlih kavmine kendilerine gönderilmiş güvenilir bir

Yandaki parçaya göre Hz. Salih nelere çağırmıştır?​
peygamber olduğunu, Allah’a kulluk etmeleri gerektiğini,

O’ndan başka bir ilâhın bulunmadığını, Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını ve

kendisine itaat etmelerini, buna

karşılık kendilerinden herhangi bir ücret talep etmediğini söyledi.

(TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 36. cildinde, s. 32-33 )


“Helâk emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları

tarafımızdan bir rahmetle helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz

Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da

yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki

Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.”

Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a kulluk edin.

Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na tevbe edin! Çünkü Rabbim (kullarına) çok yakındır, (dualarını) kabul edendir.”

Hûd Suresi, 61.ayet.​

1. Verilen ayete göre, Hz. Salih (as) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?

kimse ona inanmamıştır. kavmine gönderilmiştir. Hz. Salih’in kavminde hiç Hz. Salih Semud

Hz. Salih, kavmini bir olan Allah’ın bütün insanları Allah’a inanmaya çağırmış. yarattığını söylemiştir.

Doğru cevabı tıklayınız >

Hz. Salih Hz. Nuh'tan (as) sonra yaşamıştır.

Kavmi peygamberliğini ispatlamak için mucize istemiştir.

Kavmini tek olan Allah’a inanmaya çağırmıştır.

2. Hz. Salih (as) hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


A III, I B I, II

II, III D I, II, III

>​

Doğru cevabı tıklayınız

Y 1üzere . Hz. Salih (a.s.), Allah’ın (Semûd kavmine gönderilen c.c.) varlığını ve birliğini tebliğ etmek bir peygamberdir.

D Y 2. Hz. Salih (a.s.), Hz. Nuh (as)’dan önce yaşamıştır.

Doğru-Yanlış
D Y 3bir . Hz. Salih mucize getirmesini tebliğinde ısrar etmesi üzerine ondan peygamberliğini doğrulayıcı istediler.

D Y 4.getirdi Hz. Salih . de onlara apaçık bir mucize olarak dişi bir deveyi

D Y 5tevhid. Hz. Sâlih mücadelesi , Allah’ı inkâr eden kavmine karşı azim ve kararlılıkla verdi.

D Y 6edildi.. Hz. Salih (a.s.), tebliğine karşı çıkanlar tarafından şehit

Bitir >• Hazırlayan: Mustafa YILDIRIM • Lütfen izinsiz paylaşmayınız.​