8. Sınıf 9. Ünite Science – Ünite Kelimeleri

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,407
11
38
Unit 9 – SCIENCE

VOCABULARY

 • Science: bilim, fen
 • Scientist: bilim insanı
 • Chemist: kimyager
 • Physicist: fizikçi
 • Scientific developments: bilimsel gelişmeler
 • Nobel prize: nobel ödülü
 • Alchemy: simya
 • Philosophy: felsefe
 • Astronomy: astronomi
 • Medicine: tıp
 • Theoretical physics: teorik fizik
 • Quantum Theory: kuantum teorisi
 • Theory of relativity: Görecelik teorisi
 • Gravity: yerçekimi
 • Cosmology: kozmoloji, evrenbilim
 • Black hole: kara delik

 • Stem cells: kök hücreleri
 • Paradox: paradoks, çelişki
 • Equation: denklem, eşitlik
 • Hybrid car: hem petrol hem elektrik ile çalışan araba
 • Explore: keşfetmek, araştırmak
 • Discover: keşfetmek
 • Discovery: keşif
 • Discoverer: kâşif
 • Invent: icat etmek
 • Invention: icat
 • Inventor: mucit
 • Research: araştırmak
 • Researcher: araştırmacı
 • Artifical: suni, yapay
 • Virtual: sanal
 • Endeavor: çaba, gayret, uğraş
 • Accomplishment: başarı
 • Range: sıra, alan, çeşit
 • Transform: dönüşüm
 • Product: ürün
 • Melt: erimek, eritmek
 • Layer: katman, tabaka
 • Generate: üretmek, oluşturmak
 • Prototype: prototip, ilk örnek, numune
 • Mold: kalıp, şekil vermek
 • Durable: uzun ömürlü, sağlam
 • Debate: tartışma
 • Medieval: ortaçağ
 • Contribution: katkı, destek