Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır – 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,297
11
38
1.

A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve II.
D.
I, II ve III.
2.

A.

B.

C.

D.
3.

A.
Yüce Allah evreni yarattıktan sonra ilk olarak insanı daha sonra bitkileri mi yaratmıştır?
B.
Günümüzde bazı bitkilerin soyu tükenmiş midir?
C.
Yeryüzündeki bitki çeşitliliği hayvan çeşitliliğinden daha mı fazladır?
D.
Yüce Allah’ın bitkiler dünyasındaki ölçülü yaratılışına örnekler verebilir misiniz?
4.

A.
Her şeye hayat veren ve varlığı belli bir amaca göre yaratan Yüce Allah’tır.
B.
Yaşamın devamı olan sistem kendiliğinden devam etmektedir.
C.
Evrende mükemmel bir yaratılış ve hassas dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları yaratanın olduğuna delildir.
D.
Allah, kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır.5.

A.
“İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?” (Ğaşiye suresi, 17-20. Ayetler)
B.
“Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet)
C.
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr suresi, 99. ayet)
D.
“Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup, sakınan bir topluluk için elbette ibretler vardır.” (Yunus suresi, 6. ayet)


6.

A.
Miktar
B.
Plan
C.
Tesadüf
D.
Hesap
7.

A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve II.
D.
I, II ve III.8.

A.
İnsan kendi bedenine de baktığında, bizim için yirmi dört saat boyunca hiç durmanda çalışan apayrı bir âlem olduğunu görecektir.
B.
Yapılan bilimsel araştırmalar evrendeki hayatın son derece mükemmel bir şekilde yaratıldığını göstermektedir.
C.
Evrendeki ölçü ve düzen, varlıklar arasında uyumsuzluk yaratmıştır.
D.
Kâinatta mükemmel bir düzen ve hassas dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları yaratanın olduğuna delildir.