Birey ve Toplum Etkinlik-2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,297
11
38
Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru(D) Veya Yanlış(Y) Olarak İşaretleyiniz.

(……) İnsanlar başarılı olabilmek için planlı çalışmak zorunda değildirler.
(……) Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir.
(……) İnsanlar gün içerisinde farklı roller üstlenebilirler.
(……) Bir insanın birden fazla rolü olamaz.
(……) Ortak bir amaç için bir araya gelen insan topluluğuna grup denir.
(……) Rollerimiz bize bir takım sorumluluklar yüklemekte
(……) İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır.
(……) Vergilerimiz zamanında ödemezsek etkin vatandaş oluruz.
(……) Herkes olaylardan aynı şekilde etkilenir.