EVER, NEVER, BEFORE, JUST, ALREADY, YET, FOR, SİNCE

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,407
11
38
ALREADY-YET

“Already”
şu anda, bu durumda, konuştuğumuz anda anlamına gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil “have” ile asıl fiil arasındadır.

“Yet” henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani “yet” kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek isteniyorsa “already”, olumsuz cevap vermek isteniyorsa “yet” kullanarak cevap verilir. “Yet”in cümledeki yeri sondadır.

Has the director come yet?
Henüz (Şu ana kadar) müdür geldi mi?

Yes, he has already come.
Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.)

No, he has not come yet.
Hayır, o henüz gelmedi.

EVER-NEVER
Her ikisi de “hiç” anlamına gelir. “Ever” soru cümlelerinde, “never” ise olumsuz cümlelerde kullanılır.

Have you ever been to Japan?
Siz hiç Japonya’da bulundunuz mu?

Yes, I have been to Japan.
Evet, ben Japonya’da bulundum.

No, I have never been to Japan.
Hayır, ben Japonya’da hiç bulunmadım.

JUST

Henüz bitmiş bir işi ifade etmek için, cümleyi yardımcı fiil ile asıl fiil arasına “just” koyarak kurulur.
I have just locked the door.
Kapıyı tam şimdi kilitledim.

Ali has just come home.
Ali tam şimdi eve geldi.

Have they just gone out?
Onlar tam şimdi mi gittiler?

“Since”den sonra daima bir zaman adı gelir. “For”dan sonra ise daima bir zaman süresi gelir. (Bir zaman ölçüsü)
since last week
geçen haftadan beri

since last summer
geçen yazdan beri

since last year
geçen seneden beri

since one o’clock
saat birden beri

since two o’clock
saat ikiden beri

since twelve o’clock
saat onikiden beri

since Sunday
pazardan beri

Veya bir sene adı, yani belli bir tarih konulur.
Since 1936
1936’dan beri

Since 1950
1950’den beri

“For” edatını kullanmak istenirse “for”dan sonra bir zaman ölçüsü koymak gerekir.
For one minute
bir dakikadan beri

For two hours
iki saatten beri

For three days
üç günden beri

For five weeks
beş haftadan beri

For ten years
on yıldan beri

I have lived in İstanbul for ten years.
On yıldan beri İstanbul’da oturdum. (yaşadım.)

I have studied at home since 6 o’clock.
Saat altıdan beri evde çalıştım.

I have studied at home for one hour.
Bir saatten beri evde çalıştım.
(Veya bir saattir evde çalıştım.)

She has painted three pictures since last month.
O, geçen aydan beri üç resim yaptı.

How long have you been in this country?
Ne kadar zamandan beri bu ülkede kaldınız?

I have been in this country since last year.
Geçen yıldan beri bu ülkede kaldım.